Înscriere Clasa Pregătitoare: Calendar Complet Și Acte Necesare

Înscriere clasa pregătitoare. Pentru înscrierea la clasa pregătitoare, părintele va completa o cerere tip la unitatea de învățămant la care dorește să-și înscrie copilul. Pentru anul școlar 2023 – 2024, completarea, depunerea și validarea cererilor de înscriere se face în perioada 3 – 18 mai 2023.

Înscriere Clasa Pregătitoare – Calendarul complet pentru anul școlar 2023 – 2024

30 martie 2023 

Se afișează circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățămant, pe site-ul inspectoratului școlar. Dacă școala respectivă, la care intenționați să înscrieți copilul are un site, veți găsi aceste detalii chiar pe site-ul școlii.

Se afișează, la sediul fiecarei școli și pe site-ul acesteia(dacă există) sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățămant care nu au site propriu, informațiile de interes pentru părinți. Aceștia pot afla cum se desfășoară clasa pregătitoare, dacă școala oferă program de tip afterschool (numit și „școală după școală), fotografii cu spațiile în care vor învăța copiii de clasa pregătitoare și alte detalii.

3 aprilie 2023

Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională a modelului de cerere-tip de înscriere a copiilor în învățământul primar și a calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2023 inclusiv și care:

 • nu au frecventat grădinița;
 • s-au întors din străinătate

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE.

Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv.

4 aprilie 2023

Se anunță criteriile specifice de departajare, elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor (sindicatele, consiliul părinților).Aceste criterii se afișează la sediul școlilor și pe site-ul acestora. Tot aici se afișează și lista de documente care dovedește îndeplinierea acestor criterii.

5 aprilie—26 aprilie 2023

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
Pentru copiii care au frecventat grădinița:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, dupa caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

 • înregistrarea cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;
 • planificarea organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării copiilor;
 • eliberarea/transmiterea către părinte a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

27 aprilie 2023

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar către comisiile județene/comisia municipiului București.

2 mai 2023

Inspectoratele școlare trebuie să reconfigureze circumscripțiile, acolo unde este cazul, pentru a cuprinde copiii în clasele pregătitoare. Situația este specifică școlilor în care se constată că numărul de locuri din anul precedent nu este suficient pentru a cuprinde toți copiii din anul curent, precum și în alte situații specifice.

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2023-2024

3 mai—18 mai 2023

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

19 mai—22 mai 2023

Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școală de circumscripție.

Dacă anumite unități de învățământ au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

23 mai—29 mai 2023

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școală de circumscripție, pe locurile rămase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această faza.

30 mai 2023

Repartizarea la școală de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiti/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școală de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsa de locuri și care au exprimat în această faza opțiunea pentru înscrierea în școală de circumscripție.

31 mai 2023

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A două etapă de înscriere în învățământul primar

5 iunie 2023

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

6 iunie—12 iunie 2023

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapă a două, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapă anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

13 iunie—14 iunie 2023

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legali, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

15 iunie 2023

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie—8 septembrie 2023

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul copilului.

Observații privind a două etapă de înscriere:

 • cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere;
 • părinții/reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învășământ la care mai există locuri disponibile;
 • cererea se depune/se transmite și se validează la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate

Documente necesare la înscrierea în învățământul primar – clasa pregătitoare:

 • Cerere tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui care face înscrierea – copie și original;
 • Certificatul de naștere al copilului – copie și original;
 • Avizul medicului de familie/medicul școlar din care rezultă că este apt pentru școală;
 • Recomandarea de la unitatea de învățământ preșcolar – în original, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2023;
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinților divorțați – original și fotocopie.

Dacă înscrierea se face la altă școală decât școală de circumscripție este nevoie și de:

 • copie după documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Citește și: Înscriere Învățământ Primar: Criterii Đe Đepartajare

Ti-a placut articolul? Trimite-l si prietenilor!

Aboneaza-te la Newsletter si alatura-te parintilor din comunitate! Primesti pe e-mail ce apare nou pe Prescolar.ro!

* obligatoriu

Dezabonare | Actualizare date personale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

* Checkbox GDPR is required

*

I agree